Правна информация

Информация съгласно раздел 3, параграф 1 от UWG (Швейцарски закон за нелоялна конкуренция):

corpusTU AG, Am Dorfplatz 5, CH-6045 Meggen

Представлявано от члена на Съвета на директорите: Георги Георгиев

Контакт:

Имейл: office@corpusTU.io

Регистрационен код: CHE-421.184.126

Търговски регистър: Кантон Люцерн

Ограничения на отговорността:

Отговорност по отношение на съдържанието

Авторът не може да поеме каквато и да е отговорност, че публикуваната информация е правилна, точна, актуална, достоверна или пълна. Исковете за отговорност срещу автора в резултат на материални или нематериални щети, причинени от достъпа, използването или невъзможността за използване на публикуваната информация, или от злоумишлена намеса, или от технически прекъсвания, са изключени. Всички оферти са необвързващи. Авторът изрично си запазва правото да променя, добавя или изтрива части от страниците или цялото уеб съдържание, без да обявява изрично това свое намерение, или да спре публикацията временно или за постоянно.

Отговорност по отношение на уебвръзките

Препратките и връзките към уебсайтове на трети страни са извън нашата отговорност. Не можем да поемем никаква отговорност за такива уебсайтове. Достъпът и използването на всякакви такива уебсайтове е на собствен риск на потребителите.

Интелектуална собственост

Авторското право и всички други права, свързани със съдържание, изображения, снимки или други видове файлове на този уебсайт, принадлежат изключително на corpusTU или на изрично посочените носители на права. За възпроизвеждането на елемент от какъвто и да било тип се изисква предварително писмено разрешение от страна на притежателя на авторските права.