Условия за използване

1. Обхват на условията за използване

corpusTU AG (“corpusTU”, “Ние”, “Нас”, “Наше”), Am Dorfplatz 5, 6045 Meggen, Швейцария, управлява уебсайт www.piggybox.io (“Сайт”) и / или iOS, Android, прогресивно уеб приложение, наречено PiggyBox (“Приложение”). Сайтът и приложението, заедно с поддържащите им технологии, служат като източник (платформа) за:

 • получаване на облаги от нас или от нашите партньорски организации в замяна на показани познания за нашите или техните продукти
 • даряване на част от получените облаги на други лица или организации,
 • прехвърляне на част от получените облаги на други лица или организации.

(“Услуга")

Тези Условия за използване („УИ“) се отнасят единствено за използването на Сайта, Приложението и Услугата. В качеството си на предоставящи платформа, ние спомагаме за получаването на облаги относно артикули, изброени на нашия сайт и приложение.

„Облага“ означава или (i) инструмент във физическа или електронна форма, който дава право на притежателя си да получи стоките и / или услугите, които да бъдат доставени и / или предоставени от партньорската организация или от corpusTU на притежателя на инструмента, както е посочено на сайта / приложението на corpusTU и на самия инструмент, или (ii) стока / услуга, предоставена от corpusTU; през периода, посочен върху инструмента.

Партньорска организация означава трета страна, несвързана с corpusTU, която предоставя Облаги и продава, доставя и / или предоставя стоки / услуги. corpusTU не продаваме, доставяме и / или предоставяме стоките / услугите, описани в Облагите, предлагани от партньорските организации. corpusTU предоставяме единствено място за партньорските организации, където да изброят предимствата на своите стоки / услуги и където потребителите да се възползват от тях. Това означава, че в допълнение към тези Условия за използване, ще имате други договорни отношения с различни юридически лица, когато взаимодействате със Сайта / Приложението.

Когато решите да се възползвате от Облага, получена чрез Сайта / Приложението, това ще бъде предмет на условията на тази партньорска организация, която предлага облагата. По отношение на всякакви Облаги, предлагани от партньорските организации чрез Сайта / Приложението, corpusTU не поемаме отговорност за каквито и да е договори, свързани с признаването на Вашата облага от партньорската организация. Накрая, искаме да знаете, че ние никога не действаме като агент на партньорската организация.

2. Използване

2.1 Сайтът / приложението и нашата Услуга са предназначени само за Ваша нетърговска, лична употреба, а не за служебни цели, освен ако не сте получили изрично писмено разрешение. Можете да използвате Сайта / Приложението само чрез нашето приложение, стандартни уеб и мобилни браузъри и подобни потребителски приложения, но не и да използвате какъвто и да било вид робот, паяк, офлайн четец, приложение за търсене / извличане на сайтове или друго ръчно или автоматично устройство, инструмент или процес с цел извличане, индексиране или копиране на данни от нашия сайт / приложение, чрез скрейпинг (scraping) или други техники. По изключение, което може да бъде отменено по всяко време от нас, операторите на публични търсачки могат да използват паяци за копиране на материали от Сайта с единствената цел и единствено до степента, необходима за създаване на публично достъпни индекси за търсене на материалите, но не и за кеширане или архивиране на такива материали.

2.2 Независимо от другите условия, включени в настоящите Условия за използване, ще Ви бъде разрешено да обхождате, индексирате, показвате или кеширате съдържанието на този сайт / приложение единствено с цел (i) показване на сайта / приложението като част от резултатите от търсачката и (ii) оптимизиране (чрез ускорени мобилни страници – AMP - или по друг начин) зареждането на сайта / приложението от други потребители на сайта / приложението. corpusTU запазваме всички права, включително авторското право, върху своя HTML код и съдържание (включително код, който е оптимизиран за ускорени мобилни страници) и нищо в тези Условия за ползване не действа като изричен или мълчалив отказ от някое от правата на corpusTU или нашата способност да налагаме спазването на настоящите Условия за използване.

2.3 Всяко физическо лице, навършило 16 години, сдружение от лица или юридическо лице има право да се регистрира и да стане потребител („Потребител“). Регистрацията може да се извърши само онлайн чрез предоставяне на потребителско име и валиден имейл адрес. Незадължителна информация също може да бъде предоставена. Някои от нашите партньорски организации могат да имат различни изисквания за признаване и използване на техните предимства. Преди да изберете Облага, моля прочетете условията за използване на нашите партньорски организации. Ние не носим отговорност за придобиване на Облага, която не можете да използвате / осребрите поради ограничения за използване, предвидени от нашите партньорски организации.

2.4 След като потребителят се регистрира, за него се създава персонализиран потребителски акаунт. Създаването и поддържането на потребителски акаунти е безплатно. Наличието на акаунт дава право на Потребителя да използва Услугата.

2.5 При регистрация, Потребителят е длъжен да предостави вярна информация и при необходимост да я актуализира. Ако Потребителят не изпълни това задължение, то той носи отговорност за всички произтичащи от това неблагоприятни последствия.

2.6 corpusTU можем да Ви изпращаме административни и промоционални имейли. Може също така да Ви изпращаме информация относно действията на Вашия потребителски акаунт, както и актуализации за нашия сайт / приложение и услуга или други промоционални оферти. Може да Ви изпращаме и информация относно Облагите, които сте събрали. (Можете да се откажете от нашите промоционални имейли по всяко време, като щракнете върху връзката за отписване в долната част на всяко такова съобщение.) За повече информация, моля, прочетете нашата Политика за поверителност, която представлява неразделна част от настоящите Условия за използване.

2.7 С Ваше съгласие, corpusTU можем да Ви изпращаме промоционални push известия на Вашето мобилно устройство (устройства) за промоции, включително базирано на местоположение. Можете да се откажете от нашите промоционални push известия по всяко време, като промените предпочитанията във Вашия профил в приложението.

2.8 corpusTU запазваме правото си да откажем регистрация и/или да блокираме достъпа до Сайта / Приложението / използването на Услугата, без да е необходимо да предоставим основание за това.

3. Услуга

3.1 Събиране

Потребителите имат възможност и избор да извършват следните дейности на нашия сайт и приложение:

 • да взаимодействат със съдържанието, предоставено от нас или от нашите партньорски организации, и да докажат ангажираността си, като отговарят правилно на въпроси относно него,
 • да отговарят на въпроси и да помогнат на нас или на нашите партньорски организации да разберат по-добре техния профил
 • да отварят кутии с изненади, предоставени от нас или от нашите партньорски организации, и да събират виртуални/дигитални монети ( или “Монети”), или енергия ( или “Енергия”). Въпросните монети по никакъв начин не представляват криптовалута. Събирането на монетите и използването на услугата не са обвързани по никакъв начин с покупката на продукти или услуги на corpusTU или нашите партньорски организации.

3.2 Харчене

Събраните монети могат да бъдат изразходвани за получаване на различни Облаги от corpusTU или от партньорските организации, включително и отварянето на кутии с изненади. Събраната енергия може да се използва за ускоряване на появата на ново съдържание. Дефиницията на облагите се оставя единствено на преценката и избора на corpusTU и нашите партньорски организации. corpusTU не носим отговорност за съдържание или облаги, предоставени от партньорски организации. Освен ако изрично не е написано друго за конкретни Облаги, то за тях е валидно следното:

 • могат да бъдат използвани само веднъж
 • могат да бъдат признати само от партньорски организации, но не и от corpusTU
 • Важат само за един човек
 • Могат да бъдат признати само в определения за това срок. Ако Облага не бъде използвана и призната в този срок, то тя изтича автоматично и не може повече да бъде използвана. Потребителите не могат директно да обменят Облаги или Монети за пари, но могат да ги обменят за подаръчни карти. Потребителите не могат да обменят неизползвани закупени Облаги за Монети или за пари. Всяко използване на Облагите е само за Ваша нетърговска, лична употреба (въпреки че можете да преотстъпите облагата на някой друг за тяхната нетърговска, лична употреба). Търгуването на Облаги е забранено. Репродуцирането на Облаги е забранено. Вашата Облага е единствено Ваша отговорност. Нито corpusTU, нито нашите партньорски организации са отговорни за загубени или откраднати Облаги или за извличане на референтни номера или кодове за сигурност на Облагите. Вие обещавате да не предоставяте неверни данни, включително фалшиви имена, адреси и / или данни за контакт или плащане; и да не се ангажирате с каквато и да е незаконна дейност във връзка с използването на Облаги или да позволите на някой друг да го направи. Всеки опит за употреба на Облага, противен на настоящите Условия за използване, може да направи Облагата невалидна, по преценка на corpusTU.

Когато използвате Монети за отваряне на кутия с изненади:

Отваряйки кутия с изненади, Потребителят може да спечели една от следните награди:

 • някакъв брой Монети
 • Енергия; или
 • люспици от 999.9 злато

Шансът за спечелване на всяка от наградите е посочен в описанието на наградата, поставено под полето Кутия с изненади.

Потребителят печели награди за всяка отворена кутия с изненади.

corpusTU изпращаме един грам златен бар на всеки потребител, който събере хиляда люспици злато.

3.3 Дарение

Потребителите могат да дарят част или всичките си Монети на:

 • частни лица;
 • сдружения на лица;
 • юридически лица по свой избор.

Прехвърлянето на Монети за дарение е необратимо.

Потребителите могат да изберат получателя на дарението си от списък с физически или юридически лица, предоставен от corpusTU на Сайта/Приложението. corpusTU си запазваме всички права, единствено по своя преценка да изберем кои лица / сдружения да бъдат включени в списъка на получателите, както и дали да премахнем физическо или юридическо лице от списъка.

corpusTU ще положим всички възможни усилия, за да удостоверим автентичността на данните и съдържанието, предоставени от получателите на дарения, но не носим отговорност за тяхната истинност. Затова насърчаваме потребителите да извършат собствено проучване.

Насърчаваме потребителите и партньорските организации да предлагат потенциални получатели на дарения на support@piggybox.io.

Получателите на дарения могат да осребрят Монети за пари (според курса на обмяна, предоставен от corpusTU за датата, на която е осъществено дарението на Монетите от потребителя към получателя).

Въпреки че corpusTU извършваме плащания за каузи, определени от Потребителите, всички средства се считат изцяло за приходи, притежание на corpusTU и всички плащания към получателите на дарения се считат за плащания директно от corpusTU към определения получател. Потребителите нямат правни претенции за обратно изкупуване на тези средства от corpusTU, нито правни претенции за упражняване на контрол върху тези средства по никакъв начин. Потребителите трябва да са наясно, че нямат законно основание да се опитват да приспадат от данъците си всякакви суми, „набрани“ на сайта / приложението на corpusTU и че това може да е незаконно в данъчната юрисдикция на Потребителя.

3.4 Трансфер

Потребителят може да прехвърля монети на всеки друг потребител по всяко време. Трансферите са необратими и Потребителите носят пълна отговорност за тях. corpusTU не носим отговорност в случай, че потребителите прехвърлят монети на погрешен получател.

4. Достъп до потребителски акаунти

4.1 След регистрацията Потребителите могат да влязат в своите акаунти с потребителско име и парола.

4.2 На потребителите се препоръчва да пазят потребителското си име и парола в тайна. По-конкретно, паролите не трябва да бъдат записвани. Паролата може да бъде променена от участника по всяко време. Всички оторизирани и неоторизирани транзакции, извършени с паролата на Потребителя, се считат за извършени от регистрирания Потребител. Следователно Потребителят носи всички рискове и последици, произтичащи от използването на неговите средства за легитимация, включително злоупотреба.

4.3 В случай на съмнение, че трета страна има или би могла да има познания за данните за достъп на Потребителя, Потребителят трябва незабавно да информира corpusTU за това. corpusTU не носим отговорност за вреди, причинени на Потребителя от неправомерно използване на неговите данни за достъп от трети лица.

4.4 Всички потребителски акаунти трябва да бъдат регистрирани с валиден личен имейл адрес, който се проверява редовно. Всички потребителски акаунти, които са регистрирани с чужд имейл адрес или с временни имейл адреси, могат да бъдат затворени без предупреждение. Може да изискаме от потребителите да валидират наново своите потребителски акаунти, ако смятаме, че са използвали невалиден имейл адрес.

5. Потребителско съдържание

Сайтът / приложението може да предостави на регистрираните потребители възможност да изпращат или публикуват изображения, снимки и видео (обобщено „Потребителско съдържание“) през секцията „Изпращане“ в замяна на получаване на монети, за целите на използването на тези материали като съдържание за получаване на монети.

Ако допринесете с каквото и да е Потребителско съдържание, поемате задължението да не качвате, публикувате или по друг начин да предоставяте на Сайта / Приложението всякакви материали, защитени с авторски права, търговска марка или други права на собственост, без изричното разрешение на собственика на авторското право, търговската марка или друго имуществено право. corpusTU нямаме задължение и не носим никаква отговорност да Ви предоставим указания, маркировки или нещо друго, което може да Ви помогне да определите дали въпросният материал е защитен с авторски права или запазена марка. Вие носите пълна отговорност за всички щети, произтичащи от нарушаване на авторски права, търговски марки, права на собственост или всякаква друга вреда в резултат на Вашето публикуване. Също така, ако допринасяте с Потребителско съдържание, Вие декларирате и гарантирате, че: (а) Вие сте създателят на Потребителското съдържание; или (б) ако действате от името на създателя, че имате (i) изрично, предварително получено правомощие от създателя да предоставите или публикувате Потребителското съдържание и че създателят се е отказал от всякакви морални права към това Потребителско съдържание и ( ii) всички права, необходими за лицензиране в настоящите Условия за използване. Освен това декларирате и гарантирате (или, ако действате от името на създателя на Потребителското съдържание, сте се уверили, че създателят декларира и гарантира), че използването и споделянето на Потребителското съдържание за избраните от Вас цели няма да нарушат авторски права, търговски марки или всякакви други права на интелектуална собственост или права на трети страни, включително, без ограничение, правата на публичност или поверителност. Вие заявявате и гарантирате, че няма да качвате, публикувате, предавате или по друг начин да предоставяте Потребителско съдържание, което е незаконно, вредно, неправомерно, заплашително, обидно, налагащо тормоз, омразно, расистко, порнографско, нецензурно, насилствено, подвеждащо, клеветническо или злонамерено, нарушаващо правото на неприкосновеност на личния живот на друго лице или нарушаващо правата на трети страни; и че няма да качвате, публикувате, предавате или по друг начин да предоставяте Потребителско съдържание, съдържащо материали, съдържащи вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прихващат, пренасочват, прекъсват, унищожават или ограничават функционалността на какъвто и да е софтуер или компютърно оборудване.

corpusTU имаме единственото и абсолютно право, но не и задължение, да преглеждаме, редактираме, публикуваме, отказваме да публикуваме, премахваме и следим Потребителското съдържание, както и да разкриваме него и обстоятелствата, свързани с неговото публикуване на която и да е трета страна, по всяко време, по каквато и да е причина, включително, без ограничение, за да се определи дали се спазват настоящите Условия за използване и всички правила за експлоатация, установени от corpusTU, както и за да се удовлетворят всички приложими закони, разпоредби или упълномощени правителствени искания. Без да ограничава гореизложеното, corpusTU имаме право да премахваме всякакви материали от Сайта / Приложението по свое усмотрение. corpusTU не поемаме отговорност за никое потребителско съдържание или друга информация, която се появява или е премахната от Сайта или другаде. corpusTU нямаме задължение да използваме Потребителско съдържание и може изобщо да не го използваме.

Разбирате и се съгласявате, че Потребителското съдържание е публично. Всеки човек (независимо дали е потребител на услугите на corpusTU или не) може да преглежда Вашето Потребителско съдържание без Ваше знание. Моля, не включвайте никаква лична информация във Вашето потребителско съдържание ако не желаете тя да бъде публично оповестена. corpusTU не носим отговорност за използването или разкриването на лична информация, която споделяте във връзка с потребителското съдържание.

Всяко потребителско съдържание от всякакъв вид, споделено от вас или от трета страна, е създадено от съответния автор (и) или дистрибутор (и), а не от corpusTU. Други потребители могат да публикуват Потребителско съдържание, което е неточно, подвеждащо или измамно. corpusTU не подкрепяме и не носим отговорност за никое Потребителско съдържание и не носим отговорност за загуби или щети, причинени от Вашата интерпретация на такова Потребителско съдържание. Потребителското съдържание отразява мненията на лицето, което го представя и може да не отразява мнението на corpusTU. corpusTu не контролираме и не одобряваме всяко Потребителско съдържание и изрично отхвърляме всякаква отговорност относно или във връзка с Вашия принос, използване или интерпретация на каквото и да е Потребителско съдържание и всякакви действия, произтичащи от участието Ви в която и да е част от Сайта / Приложението, включително, без ограничение, всяко нежелателно потребителско съдържание.

6. Отговорност

6.1 Исковете за обезщетение срещу corpusTU са изключени независимо от тяхното правно основание, освен ако corpusTU сме действали умишлено или демонстрирайки груба небрежност.

6.2 Отговорността на corpusTU за вреди, причинени на Потребители в резултат на неизпълнение на договорните им задължения към трети страни, както и за косвени и последващи вреди, като загуба на печалба или последващи вреди, е изключена.

6.3 corpusTU не носим отговорност за вреди, причинени от нашите партньори. Договорни или извъндоговорни искове, произтичащи от или във връзка с услуги, предоставяни от партньори на corpusTU, могат да бъдат предявени само срещу тях самите.

6.4 corpusTU не гарантираме непрекъснатостта на достъпа до и функционалността на своите системи и по този начин безпроблемното използване на Услугата. Изключва се всякаква отговорност за щети, причинени на Потребители в резултат на грешки при предаване, технически дефекти, претоварвания, прекъсвания (особено поради планирана дейност на поддръжка и профилактика), неизправности или други недостатъци.

6.5 corpusTU не поемаме отговорност за точността и пълнотата на данни, предоставени на потребителите на или чрез сайта и приложението. По-специално, всяка информация за Услугата, включително, но не само, функциите за събиране, разходване, дарение и наличност на монетите и енергийните проценти не са обвързващи. corpusTU не поема никаква отговорност за съдържанието на уебсайтове или платформи, които се посочват пряко или непряко (чрез връзки към партньори или рекламодатели) на сайта и приложението.

6.6 В някои държави приложимото законодателство не позволява някои или всички изключения и / или ограничения, посочени в раздел 5 на този документ. Ако тези закони се отнасят за Вас, някои или всички посочени по-горе изключения и / или ограничения може да не са в сила и е възможно да имате допълнителни права.

7. Прекратяване на услугата

7.1 Потребителите могат да прекратят използването на Услугата по всяко време, като затворят акаунтите си. Последните могат да бъдат затворени чрез изпращане на имейл до support@corpustu.io.

7.2 corpusTU си запазваме правото да прекратим Услугата по всяко време, без да посочваме причина за това, или да я заменим с друга програма.

7.3 Ако потребител (или който и да било друг, стига да има позволение от потребителя) използва Услугата или Сайта / Приложението по начин нарушаващ тези Условия на използване, то ние можем да прекратим правото на потребителя за използване на Услугата и Сайта / Приложението, изцяло или отчасти.

7.4 corpusTU си запазваме правото да деактивираме акаунта на потребител, ако последният не отчете никаква активност в продължение на повече от 60 дни.

8. Промени по условията за използване (УИ)

8.1 corpusTU можем да променим УИ по всяко време. Потребителите ще бъдат информирани чрез публикуване на сайта или приложението, или чрез електронна поща, или по друг подходящ начин. Промените се считат за одобрени от Потребителя, ако в рамките на един месец от уведомяването не е направено писмено възражение, но във всеки случай при следващото използване на Услугата. Отхвърлянето на промените чрез писмено възражение се счита за прекратяване на Услугата от страна на Потребителя и закриване на неговия потребителски акаунт.

9. Поверителност

9.1 Политиката за поверителност е неразделна част от тези УИ. С приемането на тези условия, Потребителите също се съгласяват с Политиката за поверителност.

10. Маркетингови цели

10.1 Потребителите са съгласни corpusTU да използваме информация за тях за вътрешни маркетингови цели.

10.2 Всякакви реклами могат да бъдат доставяни от наше име от трети лица (рекламни компании), които могат, от наше име, да инсталират или използват уникална „бисквитка“ във Вашия браузър. Ако се нуждаете от повече информация за тази практика и искате да знаете какъв избор имате тази информация да не се използва от никоя компания, вижте нашата политика за бисквитки в Политиката за поверителност.

10.3 Когато Сайтът / Приложението съдържа връзки към сайтове на трети лица и ресурси, предоставени от трети лица (обобщено „Други сайтове“), тези връзки имат за цел единствено предоставяне на информация и служат само за ваше удобство. Ние нямаме контрол върху Другите сайтове, не приемаме и не поемаме отговорност за Другите Сайтове или за съдържанието или продуктите на Другите Сайтове (включително социалните мрежи като Facebook) и не поемаме отговорност за загуби или щети, които могат да възникнат поради тяхното използване. Ако решите да използвате някой от сайтовете на трети лица, свързани със Сайта / Приложението, правите това изцяло на свой собствен риск.

11. Права върху интелектуалната собственост

11.1. corpusTU Ви предоставяме ограничен, личен, непрехвърляем, неексклузивен, подлежащ на отмяна лиценз за достъп и използване на Сайта / Приложението съгласно настоящите Условия за използване и на всички допълнителни условия и правила, определени от corpusTU. Всички права върху интелектуалната собственост (включително всички авторски права, патенти, търговски марки, сервизни марки, търговски имена, имена на домейни, идентификатори на социални медии, дизайни, независимо дали са регистрирани или нерегистрирани) в Сайта / Приложението и Услугата, материали, (предмет на раздел 11.3 по-долу), информация и съдържание, достъпни в Сайта / Приложението или като част от Услугата, всяка база данни, оперирана от нас, всички дизайни на Сайта / Приложението, текст, графика, софтуер, снимки, видео, музика, звук, данни, всички компилации на софтуер, съответният им базов код и софтуер (включително аплети и скриптове), както и целият им подбор, координация, подреждане и подобряване остават наша собственост (или тази на нашите лицензодатели). Вие нямате право и няма да се опитвате да придобивате собственост или право на собственост върху такава интелектуална собственост. Всички права са запазени.

11.2 Нито един от материалите, изброени в раздел 11.1 по-горе, изцяло или отчасти не може да бъде възпроизведен, разпространен, копиран, модифициран, публикуван, изтеглен, показан, публикуван, изпълнен или изпратен под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, продаден, нает, препродаден, лицензиран или подлицензиран, използван за създаване на производни произведения или по какъвто и да е начин експлоатиран без предварително изрично писмено разрешение на corpusTU или собственика на авторските права, освен ако противното изрично не е посочено в закона за авторското право. Можете обаче да изтеглите и покажете съдържанието на Сайта на компютърен екран, да съхранявате такова съдържание в електронен вид (но не на какъвто и да било сървър или друго устройство за съхранение, свързано към мрежа). Вие нямате право да възпроизвеждате, променяте, копирате, разпространявате, показвате, изпълнявате или използвате за търговски цели никой от материалите, информацията или съдържанието на Сайта / Приложението без наше разрешение. Ако изтеглянето, копирането, разпространението, препредаването или публикуването на материали, защитени с авторски права, са позволени от закона, ще създадете собствена информация относно източника и правата и / или няма да променяте или изтривате каквото и да е авторско признание, легенда за търговска марка или известие за авторски права. Вие потвърждавате, че не придобивате права на собственост, като изтегляте материали, защитени с авторски права. Всяко нарушение на тези ограничения може да доведе до нарушаване на авторски права, търговска марка или друго право на интелектуална собственост, което може да Ви наложи граждански и / или криминални санкции. Също така нямате право на каквото и да е използване, което надвишава или нарушава тези Условия за използване.

11.3 Заглавията, правото на собственост и правата върху интелектуалната собственост в и спрямо съдържанието, до което има достъп чрез Сайта / Приложението и Услугата, са собственост на приложимия собственик на съдържание или партньорска организация и могат да бъдат защитени от приложимото авторско право, търговска марка или друг закон. Тези Условия за използване не Ви дават никакви права върху такова съдържание, с изключение на предоставените тук лицензи.

11.4 Всеки материал, включително Потребителското съдържание, който предавате или публикувате или изпращате на Сайта / Приложението (или по друг начин на нас), ще се счита за (и можем да го третираме като) неповерителен и непатентован. Ако по някаква причина някоя част от това изявление е невалидно от гледна точка на закона, тогава за всичко, което ни предоставите от какъвто и да е източник (т.е. по имейл, чрез сайта / приложението или по друг начин), ни предоставяте безвъзмездно, непрекъснато, неотменяемо, подлежащо на ползване, напълно изплатено, прехвърляемо, неизключително право да използваме, копираме, модифицираме, адаптираме, превеждаме, публикуваме, разпространяваме, показваме и изпълняваме в световен мащаб всеки такъв материал и под всякаква форма, медия или технология, независимо дали е известна понастоящем или ще бъде разработена в бъдеще, и да подлицензираме такива права на множество нива, всички без компенсация за вас, за целите на работа на Сайта / Приложението и предоставяне на Услугата.

12. Юрисдикция, валидност на Швейцарското право

12.1 Тези Сайт, Приложение и Услуга, както и всички евентуални правни въпроси между Потребители и corpusTU са предмет на Швейцарското материално право (materielles Recht). Всички производства са под изключителната юрисдикция на Люцерн, но corpusTU имаме право да съдим потребителите и във всяка друга компетентна съдебна юрисдикция и съд.

13. Други

13.1 Ако нарушите тези Условия за ползване и corpusTU не предприемем действия срещу Вас, това не означава, че corpusTU сме се отказали от своите права и възможности за корекция по отношение на Вашето нарушение. corpusTU все още можем да предприемем действия или да упражним правата и възможностите си по отношение на това действие или всяка друга ситуация, при която нарушавате задълженията си по тези Условия за използване.

13.2. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Условия за ползване се счете за невалидна или неприложима, това не засяга валидността и приложимостта на останалите разпоредби от настоящите Условия за използване. Съответната невалидна или неприложима разпоредба се заменя с валидна и приложима разпоредба, която най-добре постига икономическия ефект, предвиден от невалидната или неприложима разпоредба.

13.3. Нямате право да възлагате или делегирате или по друг начин да търгувате с всички или с някои от вашите права или задължения съгласно тези Условия за използване. Ние имаме право да възложим всички или някои от нашите права и/или да делегираме или възложим задълженията си по тези Условия за използване на лица по наш избор, без ограничение.

13.4. Ние не носим отговорност за нарушения на задълженията си по тези Условия за използване в случаите, когато сме били възпрепятствани или поставени в невъзможност да изпълняваме задълженията си по някаква независеща от нас причина.

13.5. Никакво опрощаване от наша страна на Ваше нарушение съгласно настоящите Условия за използване няма да действа или да се тълкува като опрощаване на бъдещи нарушения, независимо дали имат подобен или различен характер. Никакво предоставяне на допълнително време или друга проява на търпение или снизхождение от нас към Вас по никакъв начин не Ви освобождава от отговорност или по друг начин влияе на Вашата отговорност съгласно тези Условия за използване.

Meggen Последно обновено през април, 2019